The Latest

Sep 18, 2014 / 472,899 notes

coluring:

i’m closer to the age 20 than 10 this isn’t good

(via behar-baby)

Sep 16, 2014 / 4 notes
  • Me: Orhan Pamuk is coming to UMass this fall.
  • Friend: That writer who won the Nobel Prize?
  • Me: I guess. I mostly know him as the writer who got in a ton of trouble with the Turkish government for being upfront about the Armenian Genocide.
vartanm:

To the right, Eghisapet Sultanian, great grandmother of musician Derek Sherinian during the 1895 Hamidian massacres“My grandmother’s mother, Yeghisapet, lost her husband to the massacres. The [Ottoman] Turks killed all the men in the Armenian villages, and thus, the women—their wives—were forced to take up arms and fight back.  I have a photograph of my great grandmother, some time after March, with gun in hand.  But my grandma was only two or three years old at the time. A family friend had promised to take my grandma out of Turkey and bring her safely to Boston[, Massachusetts], where his acquaintances would care for her.  Turns out, that family friend, once in Boston, gave my grandma away to a very wealthy Armenian family.  Yeghisapet miraculously survived the Genocide, and after many years of searching for her child, finally found her. “ Աջ կողմի կինը Եղիսաբեթն է՝ ռոք երաժիշտ-կոմպոզիտոր Դերեք Շիրինյանի տատիկի մայրը: “Տատիս մայրը` Եղիսաբեթը, Ցեղասպանության ժամանակ կորցրել է ամուսնուն: Երբ թուրքերը գյուղի գրեթե բոլոր տղամարդկանց սպանում են, կանայք հարկադրված զենք են վերցնում եւ կռվում: Ես ունեմ մի լուսանկար, որտեղ Եղիսաբեթը պատկերված է մարտից հետո, զենքը ձեռքին: Իսկ տատս այդ ժամանակ երկու-երեք տարեկան էր: Մեր ընտանիքի մոտ մի ընկեր խոստանում է աղջկան, այսինքն` տատիս, դուրս բերել Թուրքիայից եւ հասցնել Ամերիկա` Բոստոն, ուր ծանոթ մարդիկ պետք է պահեին նրան: Սակայն այդ մարդը Բոստոնում տատիս վաճառում է մի շատ հարուստ հայ ընտանիքի: Այնուհետեւ Եղիսաբեթը` հրաշքով փրկվելով Ցեղասպանությունից, երկար ժամանակ փնտրելուց հետո վերջապես կարողանում է գտնել իր աղջկան` տատիս…”
Sep 16, 2014 / 677 notes

vartanm:

To the right, Eghisapet Sultanian, great grandmother of musician Derek Sherinian during the 1895 Hamidian massacres

“My grandmother’s mother, Yeghisapet, lost her husband to the massacres. The [Ottoman] Turks killed all the men in the Armenian villages, and thus, the women—their wives—were forced to take up arms and fight back.  I have a photograph of my great grandmother, some time after March, with gun in hand.  But my grandma was only two or three years old at the time. A family friend had promised to take my grandma out of Turkey and bring her safely to Boston[, Massachusetts], where his acquaintances would care for her.  Turns out, that family friend, once in Boston, gave my grandma away to a very wealthy Armenian family.  Yeghisapet miraculously survived the Genocide, and after many years of searching for her child, finally found her. “

Աջ կողմի կինը Եղիսաբեթն է՝ ռոք երաժիշտ-կոմպոզիտոր Դերեք Շիրինյանի տատիկի մայրը: “Տատիս մայրը` Եղիսաբեթը, Ցեղասպանության ժամանակ կորցրել է ամուսնուն: Երբ թուրքերը գյուղի գրեթե բոլոր տղամարդկանց սպանում են, կանայք հարկադրված զենք են վերցնում եւ կռվում: Ես ունեմ մի լուսանկար, որտեղ Եղիսաբեթը պատկերված է մարտից հետո, զենքը ձեռքին: Իսկ տատս այդ ժամանակ երկու-երեք տարեկան էր: Մեր ընտանիքի մոտ մի ընկեր խոստանում է աղջկան, այսինքն` տատիս, դուրս բերել Թուրքիայից եւ հասցնել Ամերիկա` Բոստոն, ուր ծանոթ մարդիկ պետք է պահեին նրան: Սակայն այդ մարդը Բոստոնում տատիս վաճառում է մի շատ հարուստ հայ ընտանիքի: Այնուհետեւ Եղիսաբեթը` հրաշքով փրկվելով Ցեղասպանությունից, երկար ժամանակ փնտրելուց հետո վերջապես կարողանում է գտնել իր աղջկան` տատիս…”

Sep 15, 2014 / 13 notes
Sep 15, 2014 / 4 notes

travel91days:

The Memorial House of Mother Teresa. Read all about this amazing woman on our Macedonia Blog.

suzani:

Shepherd in caucasian mountains of Dagestan, 1970s, republic in Russian Federation. Photo: Kamil Chutuev
Sep 15, 2014 / 278 notes

suzani:

Shepherd in caucasian mountains of Dagestan, 1970s, republic in Russian Federation. Photo: Kamil Chutuev

suzani:

Avar woman (Caucasus), wedding traditional costume. Ethnic groups living in the Russian republic of Dagestan, village Rugudja, tribal caucasian rug,  silver jewelry.
Sep 15, 2014 / 4,322 notes

suzani:

Avar woman (Caucasus), wedding traditional costume. Ethnic groups living in the Russian republic of Dagestan, village Rugudja, tribal caucasian rug,  silver jewelry.

Sep 15, 2014 / 99 notes

greek-museums:

Byzantine Museum of Phthiotis, Hypati:

Details of mosaics, from the photographic exhibition of the museum. The Museum has an extensive collection of salvaged mosaics, perhaps the biggest collection in Europe. The majority of them, however cannot be displayed- mostly because of space limitations. The fragments are safely stored at a special wing within the museum, by the conservation laboratory. In the exhibition space there are numerous panels with photographs from that collection.

Wherever there are ancient cities, worship centers, and necropolises there is the policy for fully reconstructing them and making them archaeological parks. Mosaics found in such sites remain there. However, mosaics which are discovered on personal property during building or renovations are salvaged along other valuable finds, an archive for the rescue excavation is made, and the finds end up in museums and storage spaces of the Archaeological Service.

Sep 15, 2014 / 2,385 notes

art-of-swords:

Chinese Short Sword

  • Medium: steel, jade, silver, cloisonne, turquoise, jasper
  • Measurements: overall length 25 inches, blade length 19 1/2 inch

The sword has a straight double edged single fuller blade set onto a 1 9/10 inch wide, 1/5th inch thick round jade guard - white/green in color with silver panels at front and rear. The grip is smooth round jade, light green with darker green streaked accents fitted with a three inch long silver collar with a floral shaped border along the bottom, and a round pommel cap, both of which are both over 90% covered in attractive multi-colored wireless cloisonne enamel.

The collar is showing an extensive vinework in yellow, blue, green and brown radiating from a green, yellow and gray floral bloom. This also has additional floral designs on the edge and a light blue background. There are also similar vines around the side of the cap with a single blooming flower covering the bottom.

Similar decoration is present on the scabbard, with the addition of a number of green and red stone (possibly turquoise and jasper) accents, with a 2 7/8 inch long silver throat decorated with raised cloisonne accented Eastern dragons, including a large 3-dimensional horned dragon head consuming the sun (a reference to the ancient mythology of the cause of solar eclipses).

The latter doubles as the base for two suspension rings, 12 individual rings of white/green jade, between 5/8 to 3/4 inch long each, with 11 floral cloisonne and stone decorated silver bands between them. There’s a silver tip with additional raised dragon designs and wire outlined stone accents and finally a green jade endcap with a silver flower on the flared end.

Source: Copyright © 2014 Rock Island Auctions

(via historiandaily)

photos91:

Lost in thoughts in Skopje’s Old Town.
Sep 15, 2014 / 76 notes

photos91:

Lost in thoughts in Skopje’s Old Town.

(via zelencaj)

gaptoothbitch:

ROBERTO CAVALLI SS 2007

Emina Çunmulaj
Sep 15, 2014 / 113 notes

gaptoothbitch:

ROBERTO CAVALLI SS 2007

Emina Çunmulaj

Sep 15, 2014 / 52 notes
So many fires start in my head.
Brenda Shaughnessy, from “Big Game” (via brownrosy)

(via 3ayb)

Sep 15, 2014 / 1,435 notes
How much pain fits inside a person?

(via s-ensitivus)

An infinite universe

(via howitzerliterarysociety)

(via rhyannak)

Sep 14, 2014 / 13,834 notes
Sep 12, 2014 / 11,806 notes

jesuisperdu:

erunion2:

Cinema Paradiso (1988)

(via indiesammiraaaz)